مصاحبه جام جم با دکترنادر مطلبی زاده در مورد افزایش قد

مقاله آخرین دستاوردهای اعمال جراحی قد چاپ شد و بررسی دقیق علمی تمام مراحل آن از ابتدا تا انتها در این مطالعه بررسی شده است.

مصاحبه با یکی از داوطلبین افزایش قد

مصاحبه با الیاس که مقیم کانادا بوده و برای افزایش قد همه مراکز مهم افزایش قد دنیا را بررسی کرده و درنهایت ایران و دکتر نادر مطلبی‌زاده را برای جراحی افزایش قد انتخاب نموده است.

جراحی افزایش قد(دکتر نادر مطلبی زاده)

بیش از ۱۵ سال است که اعمال جراحی افزایش قد در ایران با نتایج بسیار خوب و قابل توجه در حال انجام است.