نتیجه عمل افزایش قد یکی از اتباع آمریکا در تهران

/
کارتیک کاراپاسامی مهندس هندی تبار، تبعه امریکا در سال ۱۳۸۴ برای …

توان راه رفتن در حین افزایش قد با روشLON

/
این کلیپ میزان توان افراد را بعد از انجام عمل افزایش قد (د…

میزان توان راه رفتن در حین افزایش قد

/
این کلیپ در ۱۳۸۳ برای نشان دادن توان راه رفتن افراد در حین دوره ا…

آشنایی با عمل افزایش قد(دکتر نادر مطلبی زاده)

/
یکی از افرادی که در سال ۱۳۸۳ برای انجام این عمل از دانمارک …

مصاحبه دکتر نادر مطلبی زاده با شبکه جام جم

/
در این برنامه که به دعوت شبکه جام جم صورت گرفته توضیحات فشر…

دکتر نادر مطلبی زاده - سلولهای بنیادی و افزایش قد

/
باروش ایلیزاروف امکان تصحیح دفورمیتیهای اندامها وجود دارد و موارد شدید اخت…

افزایش قد شبکه دو سیما (دکترنادر مطلبی زاده)

/
همه چیز درمورد جراحی افزایش قد. با دیدن مصاحبه برنامه یک فنجا…

سلولهای بنیادی در ارتوپدی برای اولین بار در ایران 1384

/
برای اولین بار در ایران سلولهای بنیادی به منظور افزایش سرعت ترمیم استخ…

مصاحبه جام جم با دکترنادر مطلبی زاده در مورد افزایش قد

/
مقاله آخرین دستاوردهای اعمال جراحی قد چاپ شد و بررسی دقیق علمی ت…

مصاحبه با یکی از داوطلبین افزایش قد

/
مصاحبه با الیاس که مقیم کانادا بوده و برای افزایش قد همه مراکز م…