مطالب توسط navid

نتیجه عمل افزایش قد یکی از اتباع آمریکا در تهران

کارتیک کاراپاسامی مهندس هندی تبار، تبعه امریکا در سال ۱۳۸۴ برای انجام عمل افزایش قد توسط دکتر نادرمطلبی‌زاده به ایران سفر کرد. وی تمامی مراکز افزایش قد کشورهای فعال در این زمینه را بررسی و در نهایت ایران را انتخاب نمود.

توان راه رفتن در حین افزایش قد با روشLON

این کلیپ میزان توان افراد را بعد از انجام عمل افزایش قد (در حین افزایش ) نشان میدهد البته باید توجه داشت که داوطلب باید از همان ابتدا ورزشهای مخصوص را شروع کند تا از توان بیشتری در این دوره که معمولا سه ماه طول میکشد برخوردار باشد.

آشنایی با عمل افزایش قد(دکتر نادر مطلبی زاده)

یکی از افرادی که در سال ۱۳۸۳ برای انجام این عمل از دانمارک به ایران آمدند، در مورد خودش و نکات این کار توضیحاتی میدهد در این کلیپ کوتاه میشود با دستگاهی که برای این کار استفاده میشود آشنا شد.