مطالب توسط navid

دفورمیتی شدید پاها بعداز بازسازی

کودکی که همه متخصصین تشخیص قطع اندامها از زانو‌ها را به عنوان تنها درمان دفورمیتی شدید آن داده بودند بعد از انجام چندین عمل جراحی توسط دکتر نادرمطلبی‌زاده توان راه رفتن را بدست آورده است.

درمان دفورمیتی مادر زادی شدید اندام تحتانی

برای این کودک در مراجعات مکرر، به غیر از قطع هر دو عضو از ناحیه زانو درمان دیگری پیشنهاد نشده بود. با استفاده از روش ایلیزاروف همان طور که قابل مشاهده است امکان راه رفتن با پاهای خود را بدست آورد.

استفاده از سلولهای بنیادی

مراجعه کننده‌ای که یک پای وی از پای دیگرش 30 سانتی‌متر کوتاه‌تر بود که با افزایش ساق و ران وی درمان صورت گرفت. برای تسریع استخوانسازی در طی درمان اختلاف طول اندامها،جراحی افزایش قد و بازسازی انگشتان قطع شده از سلولها بنیادی استفاده میشود.